Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Skupina NWD Ve fondech jako doma

Investiční fondy jsou naše silná stránka. Začali jsme s nimi pracovat už v roce 2004. Dnes zakládáme fondy na míru, řídíme fondy s vlastní strategií, vybíráme ty nejlepší z celého světa a z nich stavíme portfolia.

Domluvte si schůzku

Skupina NWD v čase

 • 2004 Založení skupiny NWD
 • 2006 NWD získává licenci ČNB čj. 542/R/823/2006/1
 • 2007 NWD zavádí schéma odměny dle výkonu
 • 2007 Navázání spolupráce s Credit Suisse Asset Management
 • 2008 První strukturovaný produkt na míru se Société Générale Paris
 • 2011 NWD je přijata jako člen asociace ČASF
 • 2012 Nová vizuální identita a logo
 • 2014 NWD získává licenci ČNB čj. 2013/20194/764.300
 • 2016 Založení NWD Global Multi-Asset
 • 2017 NWD Global Multi-Asset překonal hranici 100 mil. CZK
 • 2020 NWD Global Multi-Asset nejvýnosnější smíšený fond roku
 • 2020 NWD získává licenci ČNB čj. 2020/105509/CNB/570
 • 2021 NWD Global Multi-Asset překonal hranici 500 mil. CZK.
 • 2021 Založení NWD Real Estate
 • 2021 Založení NWD Equity
 • 2022 NWD je přijata jako člen Asociace pro kapitálový trh ČR
 • 2022 Založení NWD Gold
 • 2022 Založení NWD Private Equity I
 • 2023 NWD Real Estate překonal hranici 250 mil. CZK
 • 2023 Založení NWD Private Equity II
AI 7

Podle čeho hledáme příležitosti

 • Jsme předvídaví. Zakládáme si na udržitelné strategii. Nehledáme pomíjivé trendy, ale podílíme se na investicích, které nás přežijí.
 • Jsme obezřetní. Pracujeme jen s fondy, které mají perfektní risk management.
 • Jsme vybíraví. Zajímá nás robustnost investic a diverzifikace, nikdy nevsázíme vše na jednu kartu.
 • Jsme flexibilní. Každá investice může být výnosná jiným způsobem. Pokaždé se ptáme jak.
 • Jsme pečliví. Transparentnost a přístup k informacím je mandatorní. Než někam investujeme, chceme vědět všechno.

Dohled a kontrola

Naše činnost ze zákona podléhá dohledu ČNB a je auditována nezávislým auditorem. Majetek ve fondech je deponován u licencovaného depozitáře, který kontroluje, zda hospodaření probíhá v souladu se statutem a platnými zákony.

Regulátor

Auditor

Depozitář

Členství

Členství v profesních asociacích nám dává příležitost podílet se na legislativních úpravách a také nám umožňuje přispívat ke zvyšování transparentnosti trhu a ochraně investorů.

Pro bono

Věříme tomu, že úspěch s sebou nese i jistou zodpovědnost. Pro bono spolupráce k nám neodmyslitelně patří.


Ing., Mgr., CFA, RNDr., MBA, CSc, LLM, Doc., FCCA, JUDr., BSc.

V našem oboru pracujeme s mnoha čísly a daty, nicméně toto jsou písmena, která nás k tomu opravňují

Náš tým

Štěpán Tvrdý_ořez_v4

Štěpán

Sekce obhospodařování

"Od mého prvního obchodu na burze uběhlo již více než 25 let a za tu dobu se mnohé změnilo, nicméně moje vášeň pro skvělé investice se nezmenšuje. K ní však přibyl i určitý nadhled a pokora, které mě naučilo pět prožitých krizí na finančních trzích. Proto je pro mě při správě peněz i řízení fondů prioritou udržitelný výnos. Jak kdysi řekl guru mnoha investorů jistý W.B: 1. Nikdy neprodělejte peníze 2. Nezapomeňte na pravidlo číslo jedna."

Radko Matyáš_ořez_v2

Radko

Sekce obhospodařování

„Dnešní doba nás zahlcuje miliardami informací. Pro úspěch a dobré výsledky na finančních trzích je nezbytné umět najít ty důležité datapointy, přijít na to, co znamenají a správně je vyhodnotit. Tuto disciplínu my umíme a na jejím základě stavíme naše portfolia.“

Vojtěch Ilčík_ořez_v3

Vojtěch

Sekce obhospodařování

„Z mých studií a pracovních zkušeností v Šanghaji jsem byl zvyklý na extrémní pracovní nasazení. Když jsem se vrátil do ČR, chtěl jsem projekty v investičním bankovnictví realizovat, ne jen dva roky prezentovat plány a probíjet se korporátem. V NWD mě baví, že dokážeme spustit fond s kompletní due dilligence a licencí do šesti týdnů od úvodní myšlenky.“

Otto Huřťák_ořez_v2

Otto

Sekce řízení rizika

„Pro úspěch při investování, stejně jako v šachu, je nezbytný komplexní úsudek, jehož součástí je zvážit rizika, nepodléhat emocím a stanovit bezpečné mantinely. V NWD se místo tradičního zápolení riskařů s portfolio manažery snažíme o objektivní analýzy a společně hledáme optimální strategii s odpovídajícím rizikem. Dobře víme, že tah se nedá vzít zpět.“

Lenka_ořez_v1

Lenka

Sekce řízení rizika

"Jako právník hodnotím investice a případná rizika investování z hlediska souladu s platným právním řádem a požadavky ČNB, dohlížím tedy na compliance. Hlídám vnitřní život investiční společnosti, snažím se identifikovat rizikové oblasti a navázat na filozofii investiční společnosti, aby ji kontrola a dohled posouvaly kupředu, nikoliv pro ni představovaly zátěž."

Tomáš Říha

Tomáš

Sekce administrace

"Administrace vyžaduje mj. přesnost, včasnost, pořádek, zodpovědnost. Během mého 13letého působení v NWD jsem měl možnost tyto vlastnosti dále zdokonalovat a těší mě být součástí špičkového týmu specialistů, který má skvělou reputaci ve svém oboru."

Jana Kyselová_ořez

Jana

Sekce administrace

„Jsem původní profesí právník, ale při své práci posuzuji investice i z pohledu všech možných rizik. Snažím se vymodelovat i ten nejméně pravděpodobný stresový scénář, se kterým se musí investiční výbor vypořádat. Těší mě, že při zakládání nových fondů se věnujeme pouze projektům/fondům, které mají zdravý a dlouhodobý byznys model.“

Sandra Lhotská_v2

Sandra

Sekce administrace

“Většina lidí nesnáší Excel. Já si myslím, že je excelentní. Pořádek v excelu je pořádek ve všem. V NWD mám na starosti mimo jiné reporting, přípravu a kontrolu dokumentace.”

Veronika Civínová_ořez_v2

Veronika

Sekce compliance

„Jsem právnička a více než 10 let se specializuji na kapitálový trh. Mojí úlohou je pomáhat při vzniku zajímavých investičních příležitostí, aby byly v souladu s náročnými regulatorními požadavky a současně, aby byla zajištěna maximální míra ochrany investorů.“

Anna Bezděková_ořez_v2

Anna

Sekce compliance

„Od začátku své právní kariéry se věnuji kapitálovému trhu. V NWD stojím u každodenního chodu i při rozvoji nových produktů, a zajišťuji, aby vše probíhalo v souladu s regulací i best practice. Baví mě hledat cesty, jak naplnit všechny legislativní požadavky, ale zároveň zvolit to co nejpřívětivější a nejjednodušší řešení pro NWD i investory.“

Adam Narwa_ořez_v2

Adam

Sekce interní audit

"Zkušenosti z auditu finančních institucí v PwC a studium ACCA mě nasměrovaly k roli interního auditora. Interní audit hraje důležitou roli v zajištění důvěryhodnosti a integritě finančních institucí a to platí i pro NWD. Vědomí, že svou prací přispíváte k bezpečnosti a spravedlivému chodu finančního systému, mi poskytuje vnitřní uspokojení."

Klára Zadáková_ořez_v3

Klára

Sekce účetnictví

"Většina lidí si myslí, že účetnictví je nuda a papíry okolo toho je děsí. Pro mě je to práce, kterou jsem chtěla dělat už od střední školy. Přesnost, preciznost, jasná pravidla a přitom dost prostoru pro nápady. A právě práce pro NWD mě neustále motivuje se vzdělávat a reagovat na obrovské množství změn, které dnešní doba přináší."

Martin Srb_ořezů_v2

Martin

Sekce IT

"Již více než 15 let se věnuji IT systémům a poslední roky je podstatnou částí mých kompetencí zajištění komplexní ochrany před možnými kybernetickými hrozbami. V NWD mám na starosti správu informační infrastruktury a hardwaru. Pro finanční instituci je dnes kyber bezpečnost stejně důležitá jako řízení finančních rizik."

Eva Rakárová_ořez_v2

Eva

Sekce HR

„V NWD zastřešuji zejména komplexní výběr zaměstnanců, HR strategii a přidružené personalistické otázky či psychologické poradenství. NWD pro mě představuje osobitý tým kolegů, kteří získali zkušenosti v mezinárodních finančních institucí a i přes jejich velmi rozdílné profesní dráhy funguje jako rodinná firma.“