Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

15. 7. 2021

Komentář k trhům 2021-2Q


Vývoj na trzích

Optimismus ohledně ekonomického oživení trval i ve druhém čtvrtletí roku 2021, když úspěšný postup vakcinace proti Covid-19 umožnil postupně uvolňovat ekonomické restrikce. Prezident Biden s těsnou demokratickou většinou v americkém Kongresu úspěšně pokračoval v prosazování obrovských finančních stimulů, rovněž ostatní klíčové státy realizovaly výraznou fiskální podporu. Světové akcie posílily zejména v dubnu, poté pokračoval býčí trend v mírnějším tempu, přerušen byl pouze několika krátkodobými korekcemi.

Pro trhy dluhopisů bylo zásadní formování inflačních očekávání, kdy zdrojem nervozity byla nejistota ohledně dopadů uvolněné monetární politiky centrálních bank na budoucí vývoj cen zboží a služeb. Trhy zvýšené riziko inflace již absorbovaly, což se projevilo i na bedlivě sledovaných výnosech amerických desetiletých státních dluhopisů. Ty se po rychlém růstu na začátku roku odrazily od maxima a během druhého čtvrtletí jsme mohli pozorovat tendenci k mírnému poklesu při zvýšené volatilitě. V důsledku toho dluhopisy mírně posílily ve většině segmentů, když dluhopisy korporací a rozvíjejících se trhů navíc těžily z nižších rizikových marží.

Zvrat v trendu vývoje výnosů dluhopisů byl příznivý pro zlato, které i přes ostřejší korekci na konci června celkově za čtvrtletí posílilo. Standardně reagoval i dolar, který mírně oslabil.

 

Výhled

Na místě je podle nás i nadále mírný optimismus ohledně vývoje světové ekonomiky. Dosavadní lídry v procesu vakcinace Spojené státy, Velkou Británii a Izrael postupně dohánějí Evropa a rozvíjející se trhy. Světová populace by tak měla být odolnější i proti případným mutacím Covid-19. Vlády deklarují ochotu pokračovat ve fiskálních stimulech. Americký Fed posunul časový rámec pro zvyšování úrokových sazeb, rovněž evropská ECB opakovaně potvrzuje uvolněné nastavení své měnové politiky. Všechny tyto faktory budou příznivě působit na ekonomický růst, časové disproporce v oživení mezi regiony by se měly postupně vyrovnávat.

Akcie do jisté míry již absorbovaly příznivé zprávy, včetně rostoucích korporátních zisků. Pokračující oživení by však mělo nadále podporovat jejich růst, byť mírnějším tempem, s vyšší volatilitou a případnými korekcemi. Lze očekávat realokaci mezi jednotlivými sektory. Díky mimořádné dosavadní výkonnosti někteří významní investoři již nyní nazývají letošek rokem akcií.

 

Nebezpečí skokové inflace je v nejbližší době málo pravděpodobné, inflační očekávání se již promítla do zvýšených výnosů dluhopisů, a ty by proto měly zůstat stabilizované na současné úrovni. V důsledku toho by světovým dluhopisovým trhům neměly hrozit výraznější propady.

Vzhledem k nejistotám ohledně vývoje po zvládnutí pandemie Covid-19, zejména pak důsledkům monetární expanze nebývalých rozměrů, zůstávají široká diverzifikace portfolia a pečlivý výběr aktiv zásadními pilíři investiční strategie. Kvůli rostoucí inflaci jsou více než dříve důležitou složkou portfolií tzv. reálná aktiva (např. nemovitosti, zlato a další alternativy). Taková strategie by měla i nadále zajistit klientům dlouhodobý stabilní výnos a tlumit negativní dopad případných nečekaných propadů na trzích či pokračující inflace.