Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

19. 3. 2018

Rozhovor zakladatele a inv. stratéga fondů NWD Štěpána Tvrdého pro ePrávo.


Investování je řemeslo. Má svá pravidla. 

Učňů je jak máku, ale skutečných mistrů málo. To platí pro klasická řemesla, stejně tak pro investování. I zde narazíte na špičkové profesionály s mnohaletou tradicí a výsledky až po narychlo vyškolené maturanty. Jak poznat člověka, který řemeslu investování skutečně rozumí?

Pravidlo první: Výběr správného manažera a investiční strategie

Učňů je jak máku, ale skutečných mistrů málo. To platí pro klasická řemesla, stejně tak pro investování. I zde narazíte na špičkové profesionály s mnohaletou tradicí a výsledky až po narychlo vyškolené maturanty. Jak poznat člověka, který řemeslu investování skutečně rozumí?

Kvalitní investiční manažer by měl na trhu působit dlouhodobě, aby měl dostatek zkušeností a rovněž zažil na vlastní kůži dobré i špatné časy na trzích. Naučit se investice správně uchopit zkrátka trvá. Tak jako v jiných oborech, i zde platí, že úspěšný manažer svou prací doslova žije a je svým způsobem posedlý vyhledáváním a zkoumáním těch nejlepších řešení pro zhodnocování majetku. Zároveň by měl být ekonomicky zainteresovaný na výsledcích klientova portfolia. Dobrým znamením je správce majetku, který investuje svůj vlastní kapitál společně se svými klienty. Ten své práci určitě věří.

U špičkového manažera se předpokládá, že má konzistentní názor a je pevný ve svém přesvědčení, vnímá dlouhodobé ekonomické souvislosti, ale zároveň je schopen se přizpůsobovat novým trendům a umí se poučit z chyb. V neposlední řadě musí manažer umět naslouchat potřebám klienta a nalézat vhodná řešení, směřující k dosažení požadovaných cílů. Je třeba, aby uměl zvolenou investiční strategii srozumitelně vysvětlit, představit její zdroje výnosu, popsat související rizika a určit potřebný časový horizont. Dobrá investiční strategie bývá zpravidla jednoduchá. Jak říká Warren Buffett: „jednoduché neznamená prostoduché“.

Osvědčeným způsobem je držet kvalitní aktiva s pochopitelným zdrojem výnosu a prověřenou historií. Žhavé „sezónní tipy“ a rádoby sofistikované produkty v promo akcích často končí neúspěchem a zklamáním.

Pravidlo druhé: V chytře sestaveném portfoliu nejsou jen akcie a dluhopisy


Každý investor by měl počítat s tím, že finanční trhy budou kolísat. Dopad tohoto rizika na samotnou investici lze naštěstí významně snížit tak, že se investovaná částka rozdělí mezi více druhů aktiv, která se pohybují do určité míry nezávisle či dokonce protichůdně.

Mnoho investorů předpokládá, že kvalitní diverzifikaci vyřeší mixem akcií a dluhopisů. Ano, dříve obecně platilo, že pokud ceny akcií padaly, tak naopak rostly ceny méně rizikových dluhopisů, což celkové portfolio stabilizovalo.

Tato vazba však v dnešní době už není zdaleka tak silná, především kvůli přetlaku volných peněz proudících na trhy a nízkými sazbami v rámci uvolněné měnové politiky centrálních bank, zahájené po globální finanční krizi v roce 2008. Dluhopisy se tak nyní často pohybují stejným směrem jako akcie, takže jejich přínos k rozložení rizika je daleko menší.

Dnešní doba však nejenom nabízí, ale pro dobré zhodnocení majetku a snížení rizika přímo vyžaduje i další možnosti, jak doplnit portfolio jinými netradičními či alternativními aktivy. Příklad si můžeme vzít od největších správců majetku na světě, jako jsou například zahraniční penzijní fondy v USA, Kanadě, Velké Británii, Nizozemí, Švýcarsku, Austrálii či Japonsku, které investují kolem 25 % svých aktiv do alternativních investic. Rovněž u 5 nejbohatších amerických univerzit, které spravují dohromady přes 150 mld. USD (více než 3 biliony Kč), představují alternativní aktiva v jejich portfoliích přes 50 % aktiv. K podobným číslům bychom došli i při pohledu na složení majetku nejbohatších rodin u privátních bank v USA a západní Evropě. Co z toho vyplývá? Dobře diverzifikované portfolio by mělo být sestaveno nejenom z akcií a dluhopisů, ale i nemovitostí a alternativních investic jako např. zlato, umění či private equity. To je ověřený způsob, jak ochránit dlouhodobě svůj majetek před inflací, akciovými bublinami či geopolitickými problémy a zároveň přinést požadovaný výnos.

Pravidlo třetí: Vše chce svůj čas. Plánovat se musí dlouhodobě.


Díky pokrokům v medicíně, technologickým řešením a obecně stoupající kvalitě služeb se prodlužuje i délka života. Šance, že se dožijeme 90 i více let se zvyšují a s tím souvisí i potřeba zodpovědně plánovat své finanční zdroje na období post-produktivního věku.

Spoléhat se na státní systém zabezpečení nenabízí příliš lákavé vyhlídky, a pokud je cílem udržet si obdobnou životní úroveň i po skončení zaměstnání či výdělečné činnosti, případně pokud je cílem dosáhnout pasivního příjmu, chcete-li renty, ještě před důchodovým věkem, jednou z cest je část současných příjmů správně investovat.

Samotné spoření bohužel problém neřeší, protože i mírný růst cen v podobě inflace nemilosrdně ukrojí značnou část úspor. Ukládat si desítky let část vydělaných peněz na spořicí účty tak může na konci způsobit velice nepříjemné překvapení, kdy naspořená částka vůbec neodpovídá aktuální cenové úrovni. Naopak díky dlouhodobému investování je možné využít efekt složeného úročení, kdy se projeví výnosy z výnosů. Pro dostatečné a dlouhodobé zhodnocení portfolia je ale žádoucí zvolit správná podkladová aktiva. Dlouhodobá investice do relativně vysoce bezpečných dluhopisů v mnoha případech sotva pokryje inflaci a žádný nadvýnos nepřinese. Je důležité, aby součástí portfolia byla i rizikovější aktiva, resp. aktiva, která zajistí vyšší výnos např. akcie, alternativní investice či private equity.

S tím souvisí i výběr správných investic, které mají největší potenciál dosáhnout atraktivních výnosů s odpovídajícím rizikem. Pro takto strategické rozhodnutí je vhodné poradit se s profesionály, kteří mají přehled o dostupných možnostech a jsou schopni požadavky investora adekvátně vyřešit.

Pravidlo čtvrté: Trpělivost přináší výsledky.


Švýcarský spisovatel Guy De Pourtales kdysi řekl, že „čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr“. Nejznámější globální akciový index MSCI World datující se již od roku 1969 za dobu 47 let své existence zakončil kalendářní rok 35x s kladným výnosem a 12x se záporným. Celkové zhodnocení bylo pak cca 1800 % (tj. cca 6,4 % ročně).

Tuto jednoduchou statistiku a výše uvedený výrok by si měl zapamatovat a připomenout každý investor, který v době poklesu hodnoty svého portfolia přemýšlí o jeho prodeji či změně investiční strategie.

Pokud máte nastaveno dlouhodobé diverzifikované portfolio kvalitních aktiv, držte se dané strategie za každého tržního „počasí“. Kolísání trhů je zcela přirozený jev, který se neustále opakuje. Častou chybou investorů bývá rychle se měnící názor podle toho, co zrovna aktuálně vydělává a co ne. Poklesy cen jsou zpravidla tou nejlepší příležitostí zainvestovat volný kapitál a ještě více zvýšit šanci na atraktivní dlouhodobý výnos. Lidské emoce, které jsou výdobytkem evoluce a v mnoha případech nepostradatelným pomocníkem, bohužel při investování spíše škodí.

Každý investor zažil pocit strachu o investované prostředky při pohledu na zprávy v médiích o propadech na burze nebo naopak pocit chamtivosti při nejposlednějších zprávách o hvězdném růstu akcie či kryptoměny, kterou zrovna nemá v portfoliu. Často si v takových chvílích člověk pod vlivem těchto emocí říká, že měl tehdy zainvestovat nebo naopak tehdy prodat. Teorie i praxe však potvrzují, že takovéto pokusy o časování trhu selhávají a naopak vítězí klidná mysl, která funguje systematicky podle zpočátku nastavených a dlouhodobých pravidel.

Pokud chcete být úspěšným investorem, buďte dlouhodobým investorem, buďte trpělivým investorem, nesázejte na jednu kartu a počítejte s tím, že občas dojde k přechodnému poklesu hodnoty vašeho portfolia.