Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

15. 4. 2020

Komentář k trhům 2020-1Q


První čtvrtletí roku 2020 bylo zásadně ovlivněno šířením koronaviru z Číny do celého světa a postupně zaváděná omezení zásadně dopadla na populaci i ekonomiku. Takováto situace těžko hledá v historii obdoby, čemuž odpovídaly i pohyby na finančních trzích, kde docházelo k výprodejům rizikových aktiv, v podstatě bez ohledu na dlouhodobé fundamenty.

Akcie

Na akciových trzích byly k vidění jedny z největších propadů od velké finanční krize v roce 1929. Narušení výrobních řetězců a uzavření mnoha prodejen, gastronomických, sportovních, zábavních i vzdělávacích zařízení spolu s omezením pohybu nevídaně zasáhlo tržby a očekávanou ziskovost společností, což srazilo akciové trhy dolů. Výprodej na trzích z důvodu paniky a obav o další vývoj byl ještě zesílen automatickými pokyny indexových fondů a portfolií řízených algoritmy. Propad se zastavil až v posledním březnovém týdnu poté, co na pomoc přispěchaly centrální banky se snížením úrokových sazeb a jednotlivé vlády s rozsáhlými podpůrnými fiskálními stimuly.

Dluhopisy

Státní dluhopisy, zejména ty americké, fungovaly jako relativně bezpečné útočiště pro velkou část trhu, díky čemuž jejich cena výrazně vzrostla, obdobně zafungovalo i zlato. Velkou roli sehrály také nové programy pravidelných nákupů dluhopisů centrálními bankami a dále výrazná snížení úrokových sazeb, které mají inverzní vztah s cenami dluhopisů. Naopak firemní a vysoko-výnosové dluhopisy jakožto více rizikové aktivum byly rovněž pod prodejním tlakem a citelně poklesly.

Výhled 

Je zřejmé, že mnoho zemí se dostane do hospodářské recese a s tím, jak budou postupně zveřejňovány jednotlivé makroekonomické ukazatele i výsledky firem, bude skutečný dopad ještě viditelnější.

Případné protahování restriktivních opatření by dále přispělo k hlubší a delší recesi a souvisejícímu nárůstu nezaměstnanosti a snížení poptávky spotřebitelů. Naproti tomu budou působit gigantické a nevídané stimuly centrálních bank i vlád, které zahájily svou podporu téměř okamžitě a tyto kroky nemají ve své intenzitě v historii obdoby. Zejména tyto faktory budou ovlivňovat další vývoj na trzích a lze očekávat výrazné výkyvy oběma směry. V těchto dobách se projeví kvalita investičních strategií i schopnosti správců portfolií vyhodnocovat přicházející informace a reagovat na ně. Každá krize přináší očistu, inovace a nový potenciál a o finančních trzích to platí obdobně. Současné i případné budoucí poklesy proto vnímáme jako historickou příležitost. Jsme přesvědčeni, že nastavená struktura našich portfolií prokazuje již nyní svou odolnost a do dalších období bude plnit své hlavní funkce – tedy ochrání investovaný kapitál před prudkými výkyvy a po odeznění krize a související paniky přinese odpovídající zhodnocení. Vy znáte náš dlouhodobý a osvědčený recept, zejména několika-úrovňovou diverzifikaci napříč aktivy, regiony i institucemi a rovněž princip postupného investování. V případě Vašeho zájmu o detailnější informace k vývoji na trzích či Vašemu portfoliu jsme připraveni s Vámi konzultovat telefonicky nebo emailem.