Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

28. 1. 2021

Zakladatel fondu NWD Global Multi-Asset Štěpán Tvrdý pro Fondshop: Porážíme většinu smíšených fondů


NWD Global Multi-Asset je globální fond kvalifikovaných investorů, který může díky své strategii sloužit i jako jediná pozice. Zatím se mu daří porážet většinu tradičních smíšených fondů.

FOND SHOP se zeptal Štěpána Tvrdého, ředitele investiční společnosti NWD na to, jak se loni v těžké turbulentní době dařilo jejich globálnímu fondu kvalifikovaných investorů NWD Global Multi-Asset. Zajímali jsme se také o reakci investorů na loňské propady a následný růst, stejně jako na novinky u společnosti NWD.

Mohl byste na úvod připomenout, jaká je strategie fondu kvalifikovaných investorů NWD Global Multi- Asset, čím je specifický?

Jak už otázka napovídá, jedná se o fond pro kvalifikované investory, registrovaný u ČNB, jehož strategií je široká globální diverzifikace mezi čtyři investiční pilíře – akcie, úrokové nástroje, nemovitosti a alternativy.

Inspirací  byly  a  zůstávají  velké vládní fondy bohatství (např. norský, japonský), zahraniční penzijní fondy či fondy prestižních univerzit v USA. Geograficky není fond nijak omezen a využívá nejlepší investiční příležitosti z celého světa.

Za zmínku stojí, že při výběru aktiv se spoléháme především na aktivně řízené fondy a nikoliv na ETF či indexové fondy.

Faktem je, že většina aktivně spravovaných fondů nedokáže dlouhodobě překonávat indexy, nicméně při našem úsilí se soustředíme právě na vyhledávání těch 10 % až 15 % fondů, které to dokážou.

A daří se Vám to?

Vzhledem k dosavadním výsledkům jsem přesvědčen, že ano. K výběru podkladových aktiv do portfolia fondu využíváme sofistikovaný tříúrovňový výběrový proces, který posuzuje řadu kvantitativních i kvalitativních parametrů.

Takto dokážeme z desetitisíců investičních příležitostí z celého světa efektivně identifikovat ty, které mají nejlepší kombinaci parametrů a zároveň předpoklady udržet si svůj výkon i do budoucna. Tento proces je kontinuální a naše výstupy průběžně revidujeme. Výsledky zatím nedávají žádný důvod k tomu, abychom tento proces měnili.

Rok 2020 byl pro finanční trhy poměrně složitý a hodně divoký. Jak obstál fond NWD Global Multi-Asset v březnových propadech a jak se mu nakonec vedlo za celý rok 2020?

Uplynulý rok byl zatěžkávací zkouškou v mnoha ohledech pro všechny z nás. Z pohledu volatility byl velmi extrémní a přinesl mnoho nejistoty na finanční trhy. Proto si ceníme možná více než kdy jindy, že se nám i přesto podařilo splnit naše hlavní cíle, tj. ochránit investované prostředky našich klientů před prudkými výkyvy a přinést kladné zhodnocení.

Pro konkrétní představu v březnu 2020 jsme ztratili 4,2 %, nicméně díky aktivnímu řízení portfolia a kvalitním podkladovým investicím jsme tuto ztrátu dohnali již během 2 měsíců.

V průběhu loňského roku fond dále zhodnocoval a celkový výnos za rok 2020 tak předpokládáme na úrovni 7 % až 8 %.

Pokud bychom tento vývoj srovnali například s tradičními smíšenými fondy, ať už z pohledu výnosu, ale i volatility, jak si NWD Global Multi-Asset vedl?

Při porovnání s přibližně 80 korunovými smíšenými fondy dostupnými v ČR se NWD Global Multi Asset drží dlouhodobě mezi 5 % nejvýnosnějších. Dle posledních dat (k 30.11.) jsme dokonce za 12 měsíců na 1. místě. Pokud bychom sledovali Index českého investora CII750 nebo Partners index smíšených fondů, tak NWD Global Multi-Asset dosahuje jednoznačně vyšších výnosů při zhruba dvoutřetinové volatilitě. Dovolil bych si připomenout, že jsme od začátku strategii fondu koncipovali právě tak, aby v těchto parametrech vynikal. Při porovnání poměru výnosu a rizika patří fond NWD Global Multi-Asset dlouhodobě na špičku mezi smíšenými fondy v ČR. Co více by mělo investory zajímat, nemyslíte?

Přistoupili jste v roce 2020, vlivem dění na trzích, k nějaké větší úpravě portfolia?

Předně bych zdůraznil, že strategie NWD Global Multi-Asset je dlouhodobá a zcela v protikladu k impulzivním obchodům či spekulativním investicím.  Když jsme strategii fondu před lety stavěli, vycházeli jsme z více než 20letých zkušeností z investování a koncipovali jsme ji tak, aby byla mimo jiné odolná vůči extrémním tržním propadům.

Proto jsme ani v 1Q 2020 nemuseli portfolio fondu zásadně měnit, pouze jsme propady na akciových trzích využili k obezřetnému dokupování některých pozic. Tento krok nám pomohl vylepšit celkový výsledek fondu za rok 2020.

Pozorovali jste, že dění na trzích v roce 2020 mělo dopad na chování vašich klientů? Tedy například zda jste zaznamenali větší nervozitu a zájem o odkupy, nebo naopak vyšší příliv majetku?

S potěšením musím přiznat, že jsme během roku 2020 měli pouze je- den částečný odkup. Věřím, že za tímto výsledkem stojí kromě dobrých výnosů fondu i investiční disciplína našich klientů, k níž přispívá průběžná komunikace a edukace, kterou s nimi vedeme.

Snažíme se fungovat nejen jako investiční manažer, ale také jim pomáhat vidět investiční svět v širších souvislostech. Tento proces je dlouhodobý a ne vždy jednoduchý, nicméně po letech úsilí se ukazuje, že má smysl a slaví své úspěchy.

Jaký máte výhled pro rok 2021 pokud jde o hlavní třídy aktiv? Co může investor čekat od NWD Global Multi-Asset?

Výhled na rok 2021 máme stejně jako na předchozí roky nezaujatý, obezřetný a bez emocí. Co se týče hlavních tříd aktiv, tak komentáře k vývoji bych ponechal na plejádu renomovaných analytiků a ekonomů, kterým dává FOND SHOP dostatek prostoru.

Za NWD Global Multi-Asset mohu slíbit, že já i můj tým vyvineme maximální úsilí pro to, abychom se i nadáledrželi na předních příčkách mezi smíšenými fondy v ČR. Budeme pokračovat v intenzivním vyhledávání a analýze nových investičních příležitostí.

Rádi bychom, aby fond zůstal i nadále investicí, kterou budou investoři využívat jako stabilizační prvek ve svém portfoliu, a přinášel jim radost z investování i klid na duši.

Pokud byste měl investorům dát řekněme tři hlavní důvody, proč vložit  peníze  právě  do  FKI NWD Global Multi-Asset, jaké by to byly?

Každého investora zajímá výnos a podstupované riziko. Právě vynikající poměr těchto ukazatelů (tedy zajímavý výnos a nízké riziko) považuji za jeden z hlavních důvodů, proč do fondu NWD Global Multi-Asset investoři svěřili již přibližně půl miliardy korun.

Další výhodou je možnost prostřednictvím jednoho fondu od částky jednoho milionu korun rozložit svou investici do robustního globálního portfolia a podílet se na investičních příležitostech, z nichž řada je dostupných pouze pro institucionální investory s kapitálem v řádu stovek miliónů korun.

V neposlední řadě klademe důraz na ochranu kapitálu v dobách dobrých i zlých. Toho fond dosahuje především díky unikátní strategii a rovněž složení portfolia fondu. Kombinuje tradiční aktiva (akcie a úrokové nástroje) a investice do alternativ a nemovitostí. Svým provedením je naprosto jedinečný v ČR i širším regionu.

Zaznamenali jsme, že ČNB udělila společnosti NWD licenci investiční společnosti. Co tento krok znamená pro fond NWD Global Multi-Asset a jeho investory?

Ze strategického pohledu považujeme získání oprávnění pro činnost obhospodařování a administrace investičních fondů za zásadní milník v dalším rozvoji.

NWD investiční společnost, a.s. se již stala obhospodařovatelem fondu NWD Global Multi-Asset a tento krok přinese fondu a zejména jeho investorům snížení nákladovosti, zjednodušení administrativních procesů a v neposlední řadě i efektivnější přístup k dalším atraktivním investičním příležitostem. Kromě činnosti obhospodařování a administrace se chceme soustředit i na získávání kapitálu do fondů (fundraising).