Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

28. 2. 2021

Představení fondu NWD Global-Multi Asset pro Wealth Magazín


NWD Global Multi-Asset

Stabilní pilíř osobního a rodinného majetku

Fond NWD Global Multi-Asset je fond pro kvalifikované investory, jehož principyvychází z více jak 15leté investiční strategie skupiny NWD. Základní myšlenkou fondu je bezpečí a konzistentní výnos. Toho dosahuje díky robustní diverzifikaci mezi dluhopisy, akciemi, nemovitostmi, zlatem a alternativními nástroji. Investuje bez regionálního omezení jak na vyspělých, tak rozvíjejících se trzích.

Obdobnou strategii využívají instituce z řad penzijních fondů, prestižních univerzit, církví, a rovněž privátní banky či Family Office v rámci správy majetku bohatých fyzických osobči rodin.

STABILITA - Hlavním cílem fondu je zajištění proti kolísání na trzích a maximální ochrana investovaného kapitálu. Stabilitu nehledáv jediném aktivu nebo úzkém zaměření, ale v kombinaci na sobě nezávislých aktiv,unikátních strategií, a nastavení optimálního poměru mezi nimi. Portfolio fondu je průběžně testováno pro různé scénáře vývoje trhu a upravováno tak, aby bylo co nejméně náchylné na propady trhu či jeho segmentů.

VÝNOS - Jen stabilita a bezpečí k úspěchu investice však nestačí. Každý investor hledá rovněž atraktivní výnos. Pro jeho dosažení vyvinul investiční výbor fondu NWD sofistikovaný tříúrovňový výběrový proces, při kterém vyhledává nejlepší investiční příležitosti. Na základě řady kvantitativních i kvalitativních kritérií vybírá podkladové fondy z celého světa s dlouhodobě nadprůměrnými výnosy a ty zařazuje do svého portfolia.Významnou součást práce investičního výboru představuje aktivní taktická realokace, investiční disciplína a obezřetné upravování pozic v portfoliu.

Výsledkem je skutečnost, že fond svými výnosy dlouhodobě překonává 95 % korunových smíšených fondů v ČR.

 Jak vidí fond NWD jeho kvalifikovaní investoři? 

 

Marek R., 45 let

„Se společností NWD řeším své privátní investice již déle než 10 let. Za celou dobu si drží maximální profesionalitu a osobní přístup plynoucí z porozumění individuálních potřeb klienta. Neustále se posouvají v kvalitě a atraktivitě svého portfolia, čehož je fond NWD Global Multi-Asset jasným důkazem. Fond hodnotím jako velmi dobře odpracovanou záležitost pro transparentní a dlouhodobé investování.”

 

Petr T., 51 let

„Společnost NWD mi doporučil kamarád, který se pohybuje na finančních trzícha v bankovnictví. Hned první schůzka se zakladatelem fondu NWD Global Multi-Asset panem Štěpánem Tvrdým mě přesvědčila o profesionalitě, dlouhodobé zkušenosti a znalosti investičních příležitostí. Individuální přístup a nadšení, s jakým celý tým NWD vystupuje vůči svým klientům je výjimečný. Fond nabízí přesně to, co jsem hledal – totiž výraznou diverzifikaci v rámci jedné investice, a to nejen z hlediska finančních instrumentů, ale také z hlediska geografického a měnového rozložení. Se společností NWD investuji již pět let a jsem naprosto spokojen nejen s výnosy, ale i s formou a strukturou odměny pro NWD, která je závislá na zhodnocení investované částky. Vše je podtrženo pravidelnou komunikací o dění na finančních trzích a srovnáním úspěšnosti fondu vůči ostatním fondům působících na českém trhu.”

 

 Václav S., 51 let 

„Dlouho jsem na trhu hledal někoho, kdo by se staral o moje peníze. Roky omylů a zklamání mě přivedly k NWD, kde jsem se setkal s profesionální službou a smysluplnou strategií. Hlavní složkou mého portfolia je fond NWD Global Multi-Asset, který mi dodává diverzifikaci investic, vyvážené riziko a hlavně výsledky ve formě nadprůměrných výnosů.”

 

Jiří S., 72 let

Mé zkušenosti s NWD se datují od roku 2007, do fondu NWD Global Multi-Asset investuji od roku 2017. Kladně hodnotím především dlouhodobou stabilitu a výkonnost v dnešním těžko předvídatelném světě. Toto vypovídá o kvalitním podkladovém portfoliu, které nevyžaduje časté zásahy do struktury, a tímto napomáhá ke generování nadprůměrných výnosů. Proto jsem investici do fondu NWD doporučil i svým dvěma dcerám.”

 

 Jan A., 51 let 

„Do fondu NWD Global Multi-Asset jsme investovali podstatnou část rodinného finančního majetku. Oslovila mne zejména struktura portfolia a příležitost lepších výnosů než u standardních bankovních fondů. Za dobu trvání investice jsme již měli možnost se reálně přesvědčit o stabilitě fondu a jeho schopnosti bezpečně překonat výkyvy trhu a současně zachovat dobrou výkonnost.”